علل اصلی اتش سوزی در خانه

آشپزی تا حد زیادی عامل اصلی آتش سوزی در خانه و جراحات ناشی از آتش سوزی بوده و دومین عامل اصلی مرگ و میر ناشی از آتش سوزی در خانه است. از آنجایی که آشپزی بخشی از زندگی ما است، فراموش کردن دمای بالا و خطرات ناشی از آن آسان است.
ادامه مطلب