FIREX-AdobeStock_299167050-scaled-1

شستی اعلام حریق چیست؟

شستی اعلام حریق یکی از تجهیزات مهم در سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق در ساختمان‌ها و اماکن عمومی است. این شستی به عنوان یک دستگاه اعلام حریق مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب در نقاط مختلف ساختمان‌ها نصب می‌شود تا افراد در مواجهه با حریق بتوانند به سرعت از وقوع حریق خبر داشته و تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

شستی اعلام حریق دارای ویژگی‌های زیر است:

  1. دکمه فشاری: شستی اعلام حریق دارای یک دکمه فشاری است که با فشار دادن آن، اعلام حریق به سیستم اعلام حریق ارسال می‌شود.

  2. نصب در مکان‌های کلیدی: شستی‌های اعلام حریق معمولاً در مکان‌هایی نصب می‌شوند که به راحتی قابل دسترسی هستند و افراد می‌توانند به سرعت از آن‌ها استفاده کنند. این اماکن معمولاً شامل پله‌ها، هال‌ها، خروج‌های اضطراری و نقاط تجمع افراد هستند.

  3. نور و صدا: بعد از فشار دادن دکمه فشاری، شستی اعلام حریق ممکن است همراه با یک سیگنال صوتی و نوری باشد تا توجه افراد را به خود جلب کند.

  4. طراحی مناسب: شستی‌های اعلام حریق به طور معمول با رنگهای نارنجی یا قرمز و علائم و نشانه‌های واضح برای تشخیص آسان تر تجهیز شده‌اند.

  5. تست و نگهداری: شستی‌های اعلام حریق باید به دوره‌های تست و نگهداری منظم تحت نظر کارشناسان مربوطه قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها در صورت نیاز به درستی عمل می‌کنند.

شستی اعلام حریق به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در اعلام حریق و تخلیه ساختمان‌ها در مواجهه با خطر حریق بسیار مهم است. آموزش به افراد در مورد مکان‌های نصب شستی‌ها و نحوه استفاده صحیح از آن‌ها اساسی است تا در شرایط اضطراری به درستی عمل کنند و از خطرات حریق در محیط کار و زندگی روزمره جلوگیری شود.