مدیریت و حفاظت از سلامت و ایمنی افراد

HSE مخفف Health, Safety, and Environment است و به مدیریت و حفاظت از سلامت و ایمنی افراد در محیط کار و حفاظت از محیط زیست اشاره دارد. این مفهوم در بسیاری از صنایع و شرکت‌ها، به ویژه در صنایع خطرناک مانند صنعت نفت، معدن، ساخت و ساز، تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ادامه مطلب