اتش سوزی روغن پخت و پز

در چنین شرایطی باید فوراً حرارت روی اجاق گاز را خاموش کنید. با توجه به اینکه آتش روغن برای زنده ماندن نیاز به گرما دارد، این اولویت اول شماست. تابه را در جایی که هست رها کنید و سعی نکنید آن را جابجا کنید، چون ممکن است به طور تصادفی روغن سوزان را روی خود یا آشپزخانه تان بپاشید.
ادامه مطلب