تمیز کردن و بازرسی خاموش کننده

خاموش کننده خود را کاملا خالی کرده و فشار دهید. برای یافتن روش صحیح کاهش فشار کپسول آتش نشانی، به دفترچه راهنمای خدمات مربوط به کپسول آتش نشانی خود مراجعه کنید. این معمولا شامل نگه داشتن خاموش کننده به صورت عمودی یا وارونه و فشار آهسته دستگیره تخلیه است تا زمانی که فشار سنج "0" را نشان دهد و وقتی دستگیره را فشار می دهید چیزی بیرون نیاید.
ادامه مطلب