اهمیت خدمات اطفاء حریق در حفظ امنیت و جلوگیری از خسارات جدی

حوادث حریق، اگرچه قابل پیشگیری به نظر می‌رسند، اما اگر اطفاء به موقع اجرا نشود، می‌توانند خسارات جدی و حتی عواقب فاجعه‌باری را بر جامعه و محیط زیست به همراه داشته باشند
ادامه مطلب