توپ اطفای حریق

Fireball®توپ اطفای حریق یک دستگاه اطفاء حریق خودکار است که توسط Grant Van Der Jagt، یک آتش نشان سابق و توسط شرکت Auto Fire Guard، LLC در کلرادو امریکا ساخته شده است. در اندازه های مختلف و طرح های تزئینی موجود است و فقط در تماس با آتش فعال می شو
ادامه مطلب