اولین ایستگاه اتش نشانی تهران

اولین ایستگاه اطفاء حریق “اطفائیه” در تهران سال ١٣٠٣ شمسی توسط «کریم‌خان بوذرجمهری» اولین شهردار دوران پهلوی، در گاراژ حسینی نزدیکی سه‌راه امین‌حضور به مدیریت «وربا» ژنرال بازنشسته روسی که بعضی‌ها از وی به نام «کلنل وربا» یاد می‌کنند به همراه ١۵ پرسنل آموزش دیده نظامی و با چهار دستگاه اتومبیل با مارک «نف» با نام اطفائیه زیر نظر بلدیه یا همان شهرداری شروع به‌کار کرد
ادامه مطلب