نصب و راه اندازی سیستم اطفای فوم

سیستم اطفای حریق فوم چیست و چه کاربردی دارد

سیستم های فوم آتش نشانی با جدا کردن سوخت از هوا (اکسیژن)، خنک کردن سطح سوخت توسط محتوای آب و سرکوب انتشار بخارات قابل اشتعال، آتش را مهار می کنند.

هر سیستم فوم باید حداقل شامل بخش های زیر باشد:

1- دستگاه مخزن کنسانتره فوم: مخزن اتمسفر، مخزن مثانه، بشکه فوم.
2- دستگاه تولید فوم: سلف خطی، فوم متناسب کننده، فوم دوز میکسر.
3- دستگاه خروجی تخلیه: محفظه فوم، فوم ساز/پاش کننده، مولد فوم با فشار پشت بالا.
4- لوله های اتصال دهنده: شیرها، لوله ها، اتصالات، ساپورت ها

کاربرد سیستم های فوم:

– مخازن ذخیره سوخت سقف ثابت یا شناور
– حفاظت از منطقه دایک
– اسکله های صادرات نفت و مواد شیمیایی
– تاسیسات بارگیری و تخلیه نفت و مواد شیمیایی
– آویز هواپیما

ایجاد کامنت