تست خشک اتش نشانی

تست خشک چیست؟

تست خشک اتش نشانی، در زمان پیش آمدن حریق از آنجایی که برق کل مجموعه توسط آتش نشانی قطع میشود، بوستر پمپ اطفای حریق ساختمان کارایی خود را جهت اطفای از دست میدهد
.
در این هنگام خودرو آتش نشانی با اتصال شلنگ آب به شیر سیامی که در بیرون ساختمان ها نصب می شوند، آب را به کل مجموع اطفای حریق ساختمان تزریق میکند، در اصل تست خشک، تست لوله های اطفای حریق کار شده در ساختمان است که با فشار ۱۰ الی ۱۶ بار انجام می پذیرد، در ویدئو بالا نمونه ای از تست خشک سازمان اتش نشانی تهران را مشاهده میکنین.
.

 

ایجاد کامنت