نحوه خاموش کردن اتش سوزی فرآورده‌های نفتی و گاز مایع

آتش‌سوزی‌های کلاس B شامل مایعات و گازهای قابل اشتعال، به‌ویژه سوخت‌هایی مانند نفت یا فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، رنگ و نفت سفید است. گازهای دیگری که بسیار قابل اشتعال هستند پروپان و بوتان هستند که از علل شایع آتش سوزی کلاس B هستند.
ادامه مطلب