مارکیز
  • مارکیز سنتر
  • مراکز اداری و تجاری
  • متر مربع
  • ۱۴۰۲
  • سعادت آباد، میدان کاج، سرو شرقی