کتاب-خانه-جامع-min
  • کتاب خانه جامع
  • مراکز اداری و تجاری
  • ۶۰۰۰ متر مربع
  • ۱۳۹۸
  • شیخ بهائي جنوبی، بلوار ایرانشاسی، ضلع جنوبی میدان شهدا