سلامت-غرب-min
  • درمانگاه سلامت غرب
  • مراکز درمانی و بهداشتی
  • ۳،۹۵۴ متر مربع
  • ۱۴۰۰
  • میدان آزادی، نرسیده به شهرک اکباتان، خیابان فلسفی(بیمه چهارم)، نبش شیراز