برج-کاملیا۱-min
  • برج کاملیا ۳
  • مجتمع مسکونی
  • متر مربع
  • ۱۳۹۴
  • خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان حکیمی، پلاک ۵