شاپوی-min
  • پروژه مهندس شاپوری
  • مراکز اداری و تجاری
  • ۳،۰۱۷ متر مربع
  • ۱۴۰۰
  • خیابان فرمانیه، خیابان عسگریان، خیابان حسینی