سالاری-min
  • پروژه مهندس سالاری
  • مراکز اداری و تجاری
  • ۳،۰۲۰ متر مربع
  • ۱۳۹۵
  • پاسداران، خیابان دولت نرسیده به اختیاریه، نبشه کوچه رستمی