محراب-عمران-min
  • شرکت محراب عمران تهران
  • مراکز اداری و تجاری
  • ۲،۴۷۵ متر مربع
  • ۱۴۰۱
  • خیابان طالقانی، تقاطع وصال شیرازی، مقابل سینما عصر جدید