گلگون2-min
  • گلگون
  • مجتمع مسکونی
  • ۷،۹۱۳ متر مربع
  • ۱۳۹۶
  • میدان هروی، خیابان مجید افشاری، کوچه گلگون پلاک ۱۷