مجتمع-نارنجستان-min
  • مجتمع نارنجستان
  • مجتمع مسکونی
  • ۶،۵۰۰ متر مربع
  • ۱۳۹۶
  • پاسداران، انتهای نارنجستان هفتم، کوچه نیلوفر