محراب-عمران-min
  • پروژه دکتر فضل الهی (شهرک والفجر)
  • مجتمع مسکونی
  • متر مربع
  • ۱۳۹۵
  • خیابان طالقانی، تقاطع وصال شیرازی، مقابل سینما عصر جدید