ستاره-سرو-1-min
  • ستاره سرو
  • مراکز اداری و تجاری
  • ۲۱،۲۱۷ متر مربع
  • ۱۴۰۱
  • تهران، سعادت آباد، سرو شرقی