ارگ6-min
  • ارگ ۶
  • مراکز اداری و تجاری
  • ۳،۹۵۴ متر مربع
  • ۱۴۰۱
  • خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهدا، پلاک ۱۹