• اطلاعات پروژه
  • نام تعاونی مسکن نظام دامپزشکی
  • تاریخ اتمام ۱۴۰۲
  • زیر بنا حدود ---
  • موقیعت تهران، بلوار ارتش (سوهانک)، انتهای شهرک ابوذر

تعاونی مسکن سازمان نظام دامپزشکی (سوهانک)

مشاوره در زمینه طراحی، معماری و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق و اگزاست فن با تاییدیه از سازمان آتش نشانی.
X